Herb

100 lecie OSP Bytom-Górniki


4 maja 2024 roku w dniu Międzynarodowego Dnia Strażaka, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu-Górnikach obchodziła jubileusz 100-lecia powstania.


Uroczyste obchody zainaugurowane zostały o godzinie 15:00 mszą świętą w kościele pw. Chrystusa Króla w Bytomiu – Stolarzowicach w intencji strażaków PSP i druhów OSP
z terenu Bytomia.


Następnie ulicami Bytomia odbył się wspólny przejazd wozów ratowniczo-gaśniczych do siedziby OSP Bytom – Górniki przy ulicy Żołnierskiej 41, gdzie rozpoczęła się uroczysta zbiórka.


Po złożeniu meldunku przez Naczelnika OSP dh Joannę Kałka-Kurzok Wiceprezesowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Andrzejowi Pilotowi nastąpiło podniesienie flagi państwowej i rozpoczęcie część oficjalnej uroczystości.


Zaproszonych gości przywitał Prezes OSP Bytom-Górniki dh Mateusz Ciuraj, który następnie w krótkim rysie historycznym przedstawił dzieje OSP Bytom-Górniki.


Ochotnicza Straż Pożarna w Górnikach została założona w 1924 roku przez mieszkańców, a pierwszym komendantem został druh Gustav Hercok. Od początku strażacy pracowali w trudnych warunkach, ponieważ brak było odpowiedniego sprzętu i pomieszczeń do jego przechowywania. Jednak już pod koniec 1924 roku ze środków gminy została zakupiona pompa ręczna wraz z wozem konnym. W kolejnych latach dla strażaków z Górnik wybudowano garaże do przechowywania sprzętu pożarniczego, a także niezbędny sprzęt do gaszenia pożarów, jak m.in. w 1935 roku motopompę marki Fischer M-800 wraz z dwukołową przyczepką, na której umieszczono niezbędny sprzęt pożarniczy oraz dziewięcioosobowy wóz bojowy.


Po II wojnie światowej jednostka w Górnikach była nadal rozbudowywana, a w sierpniu 1957 roku rozpoczęły się prace przy budowie obecnej strażnicy, którą oddano do użytku w listopadzie 1959 roku.
15 grudnia 2017 roku Komendant Główny PSP w dowód uznania działalność, gotowości operacyjno technicznej oraz wyszkolenia i wyposażenia jednostki włączył OSP Bytom-Górniki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie jednostka liczy ponad 70 członków w tym 29 mogących uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Na wyposażeniu jednostki znajdują się trzy samochody pożarnicze oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.


Jednostka OSP Bytom – Górniki corocznie (licząc od 2016 roku) wyjeżdża do działań średnio 180 razy w roku, co pod względem ilości wyjazdów plasuje ją w pierwszej 20 jednostek województwa śląskiego.


W trakcie uroczystości nadano Złoty Znak Związku OSP RP dla jednostki i druhów Joachima Płonki i Joachima Tomszika z OSP Bytom-Górniki, wręczono również odznaczenia, medale
i podziękowania.


Następnie głos zabrali przybyli na uroczystość Goście, gratulując strażakom jubileuszu, otrzymanych medali i odznaczeń oraz dziękując za dotychczasową pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności.

 • Uroczystość swoją obecnością uświetnili:
 • Wiceprezes OW ZOSP RP w Katowicach dh Andrzej Pilot
 • Dyrektor OW ZOSP RP w Katowicach – dh Sylwia Radwańska
 • Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
 • st. bryg. Roman Klecha
 • Sekretarz Miasta Mirosław Luks
 • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu mł. bryg. Tomasz Rutkowski
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu mł. insp. Damian Radziejowski
 • Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu Wojciech Nowak
 • Kapelan PSP i OSP diecezji gliwickiej ks. Piotr Szczygielski
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Adam Wilk
 • Radni Rady Miejskiej w Bytomiu, sponsorzy, pracownicy Urzędu Miasta, delegacje jednostek OSP oraz współpracujących organizacji.