Herb

CIT za 2018 rok składamy już tylko w formie elektronicznej


Ważną zmianą w 2019 r. jest przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji CIT-8. Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie jednostki, również i OSP maja obowiązek składać deklaracje CIT-8 za 2018 rok do Urzędu Skarbowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. (art. 27 ust. 1c ustawy o CIT).

Więcej informacji znajduje się tutaj