Herb

Deklaracjie CIT-8


Do końca czerwca 2023 r. wydłużony został termin na złożenie deklaracji CIT-8, m.in. przez Ochotnicze Straże Pożarne. CIT-8 do końca czerwca 2023 roku. Opublikowano rozporządzenie. Link do artykułu znajduje się tutaj.