Herb

Działania ZOSP RP ws. sporządzania sprawozdań finansowych przez OSP niewpisanych do rejestru przedsiębiorstw KRS


Ministerstwo Finansów zajęło jednoznaczne stanowisko, iż jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (np. OSP wpisana wyłącznie do rejestru stowarzyszeń KRS) ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wyłącznie w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

Więcej informacji znajduje się tutaj