Herb

Informacja


Są jeszcze wolne miejsca na obóz dla młodzieżowych drużyn pożarniczych organizowany województwa śląskiego, w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „Skowronki” Kąty Rybackie w terminie 24.06 – 08.07 – ostateczna kwota do zapłaty to 1260 zł. (tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych).

Wpłaty należy dokonać na konto Ochotniczej Straży Pożarnej „Florian” w Strzybnicy 42-680 Tarnowskie Góry ul. Kościelna 85: Bank BGŻ 56 1600 1462 1019 5999 0000 0002 z zaznaczeniem dokładnym imienia i nazwiska dziecka do 01.06.2019r