Herb

Informacja

Informacja

Zjazd Krajowy Związku OSP RP. Wybrano władze krajowe Związku OSP RP, Prezesem Zarządu Głównego został Waldemar Pawlak. Województwo śląskie reprezentować będą we władzach krajowych; w Zarządzie Głównym Henryk Kiepura, Jan Ozga, Rafał Glajcar i Zdzisław Banaś, w Głównej Komisji Rewizyjnej Mieczysław Skręt jako jej Wiceprzewodniczący a w Głównym Sądzie Koleżeńskim Krzysztof Smela.