Herb

Informacja dotycząca zamówień umundurowania


Prosimy o przesyłanie rozmiarówki, do otrzymanych promes z przyznaną dotacją do zakupu umundurowania wyjściowego i koszarowego. Przy sporządzaniu zestawienia proszę posługiwać się tabelą rozmiarów WUS, dostępną w zakładce Do pobrania lub na stronie internetowej WUS Brzeziny.


W przypadku problemów z „dopasowaniem się” do podanych w tabeli wymiarów, proszę o bezpośredni, telefoniczny kontakt z właściwym punktem sprzedaży.