Herb

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupów sprzętu i umundurowania dla OSP


Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach informuje, że przedłużony został termin składania wniosków o dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Termin składania wniosków – do 30 marca 2018 r. Przewidywana kwota dotacji to około 1/3 ( 30 %) wartości zakupu brutto. Jednocześnie przypominamy, że przyjmowane będą jedynie prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski. Formularz wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce „do pobrania”. Zapraszamy do składania wniosków.