Herb

Odszedł druh Ireneusz Skubis


Z głebokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 marca br, odszedł na wieczną służbę śp. druh Ireneusz Skubis b. Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Częstochowie, b. Starosta Powiatu Częstochowskiego. Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich Zmarłego w imieniu władz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego składa Henryk Kiepura, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek tj. 30 marca 2032 roku o godzi. 12:00. Kaplica na Cmentarzu Powązki Wojskowe ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa.