Herb

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zakres tematyczny Turnieju:

  • Historia ochrony przeciwpożarowej
  • OSP i Związek OSP RP
  • Prewencja przeciwpożarowa
  • Ratownictwo medyczne
  • Organizacja szeroko pojętego ratownictwa

Informujemy że 16 lutego br. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP podjęło uchwałę w sprawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.