Herb

OTWP. Nowy termin eliminacji pisemnych dla grupy I


Szanowne Druhny i Druhowie,

przesyłam informację dot. nowego terminu eliminacji pisemnych dla grupy I.

Etap eliminacje pisemne OTWP, TEST online I grupa

Uczestnicy I grupy – uczniowie szkół podstawowych, od 4 klasy

Jury OTWP podjęło decyzję o ponownym przeprowadzeniu testu pisemnego dla całej I grupy wiekowej w sobotę 11 grudnia br. Uprzejmie informujemy że w dniu wczorajszym (środa) do uczestników TESTu w I grupie (szkoły podstawowe) została wysłana wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Uczestnikami TESTu mogą być wyłącznie osoby, które zostały prawidłowo zweryfikowane w procesie rejestracji do dnia 3 grudnia, do godziny 12:00 i tylko te osoby otrzymały maile. Przypominamy, że na konto uczestnika może zalogować się jedna osoba. Podejmowanie próby logowania na innych urządzeniach przez inne osoby nie będzie skuteczne, wpłynie wyłącznie na nieprawidłowe działanie platformy OTWP.

Informacje o możliwości zalogowania się na platformie edukacyjnej uczestnicy otrzymali w wiadomości e-mail.

Zwracamy uwagę, że zmieniony został link do logowania się na platformę. Nowy link wysłany został wczoraj mailem do uczestników.

Przed zalogowaniem, użytkownik powinien upewnić się, czy ma dostęp do Internetu.

Lista osób zakwalifikowanych do finału ustnego opublikowana zostanie 11 grudnia br. po godz. 18:00.

Aktualne informacje dotyczące OTWP zamieszczane są na stronie http://www.zosprp.pl