Herb

Pniowiec 19.07.2023


W dniu 19 lipca 2023 roku, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniowcu odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnowskich Górach.

Uroczystość miała na celu upamiętnienie 160-rocznicy powstania Strażackich Związków na Śląsku, a tym samym upamiętnienie ludzi, którzy poświęcali swój czas, a niejednokrotnie swoje życia, tworząc pożarnictwo na Śląsku.

Dokładnie 160 lat temu, 19 lipca 1863 roku na pierwszym zjeździe we Wrocławiu podjęto uchwałę o nazwie nowego Związku, który od tej pory nazywał się Związek Ratownictwa Ogonowego i Organizacji Przeciwpożarowych Śląska i Poznania.

Uroczystemu posiedzeniu Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Tarnowskich Górach przewodniczył Prezes Zarządu – Druh Gerard Nickel, natomiast gośćmi honorowymi byli Wiceprezesi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Śląskiego: Druh Jan Ozga i Druh Andrzej Pilot oraz Członek Honorowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Śląskiego – Druh Jan Jenczek.

Podczas posiedzenia przedstawiono sylwetki twórców pożarnictwa, w tym szczegółowo najbardziej zasłużonego dla rozwoju pożarnictwa na Śląskiej Ziemi: Johannesa Hellmanna – Ojca Śląskiego Pożarnictwa, który w 1869 roku został zastępcą burmistrza Gliwic. Zaraz po objęciu tej funkcji przekształcił stowarzyszenia ratownicze i sportowe w ochotniczą straż pożarną.

Do jego największych zasług na rzecz Śląskiego Pożarnictwa należy przypisać wprowadzenie – w roku 1898 – schematu organizacyjnego ochotniczych straży pożarnych na całym Śląsku – co spowodowało, że w każdym powiecie został utworzony oddzielny związek z powiatowym mistrzem strażackim na czele.

Podczas uroczystego posiedzenia, dla członków Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Tarnowskich Górach przygotowano do zapoznania się archiwalne numery Gazety „Strażak Śląski” oraz archiwalne dokumenty z lat 1900 – 1921 przedstawiające rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszonych w Związku Strażackim na Śląsku.