Herb

Podwyżka ceny energii elektrycznej dla małych i mikro przedsiębiorstw


Zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych ma zastosowanie do następujących grup:

  1. mikro i mali przedsiębiorcy,
  2. szpitale,
  3. jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  4. inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Czytaj więcej tutaj

Załączniki: