Herb

Powiat Zawierciański OSP Solca


5 września odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Śląskiego. Podczas posiedzenia min. powołano komisje robocze, ich przewodniczących oraz dokonano uzupełnienia składu Prezydium ZOW. Członkowie Zarządu zostali także zapoznani z informacją o finansach Oddziału Wojewódzkiego. Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Jan Ozga przedstawił zebranym założenia działań w obszarze prowadzonych działań gospodarczych i finansowych. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Śląskiego druh Henryk Kiepura przedstawił także założenia do planu pracy na drugie półrocze tego roku.

W trakcie posiedzenia podjęto uchwałę o uzupełnieniu składu Prezydium ZOW o następujące osoby: poseł Rafał Adamczyk oraz druh Tomasz Bujok. Jednocześnie na stanowiska Wiceprezesów ZOW zostali powołani: komendant wojewódzki PSP Jacek Kleszczewski, poseł Barbara Dziuk, poseł Waldemar Andzel, wójt Janusz Pierzyna.

Na zakończenie Prezes podziękował za dyskusję i podjęte przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego decyzje. Słowa podziękowania trafiły także do Burmistrza gminy Pilica druha Artura Janosika, który był gospodarzem miejsca.