Herb

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Powiecie Kłobuckim


W sobotę, 25 maja w Wąsoszu Górnym miały miejsce uroczystości związane z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka, w których miałem przyjemność uczestniczyć.

Uroczystości rozpoczął przemarsz z Kalwarii Wąsoskiej do strażnicy OSP w Wąsoszu Górnym.

Z akompaniamentem orkiestry dętej z Ostrów nad Okszą, najpierw maszerowały pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu, wraz z pocztami sztandarowymi, a na koniec przejechały w kolumnie wozy pożarnicze.

Na placu OSP w Wąsoszu Górnym, dowódca uroczystości druh Marcin Koziński, złożył meldunek Posłowi na Sejm druhowi Henrykowi Kiepurze, rozpoczynając oficjalną część uroczystości..
Poseł druh Henryk Kiepura – Poseł na Sejm RP, zwracając się do zebranych jako pierwszy z przemawiających, przywitał uczestniczących w obchodach strażaków-ochotników z jednostek OSP z powiatu kłobuckiego a także przedstawicieli lokalnych samorządów, państwowych służb i instytucji, stowarzyszeń oraz mieszkańców powiatu.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in.: Wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego druh Stanisław Gmitruk, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, Starosta Kłobucki druh Dariusz Pilśniak, Wójt Gminy Popów druh Jan Kowalik Wicestarosta Karol Wers, Członkowie Zarządu Powiatu: Zdzisława Kall i druhna Aneta Kiepura, Przewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego druh Zbigniew Pilśniak, Komendant Powiatowy PSP w Kłobucku bryg. Mariusz Gosławski, Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku podinsp. Dariusz Gajzler, radni powiatowi gminni oraz liczni mieszkańcy Wąsosza, gminy Popów oraz z innych miejscowości powiatu.

Podczas uroczystości odznaczono OSP Popów złotym znakiem Związku OSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, w służbie społeczności lokalnej i Polski.

Odznaczenia wręczono również zasłużonym strażakom oraz przedstawicielom lokalnych samorządów zaangażowanych w działalność OSP w naszym powiecie.

Nagrodzono także dzieci i młodzież, które uczestniczyły w konkursach organizowanych przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Kłobucku.

Strażackie ślubowanie złożyli także członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Popowa, którym towarzyszyli najbliżsi i zaproszeni goście.

W trakcie obchodów, Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, poseł druh Henryk Kiepura, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Starosta Powiatu Kłobuckiego druh Dariusz Pilśniak, Wicestarosta Karol Wers oraz Członkowie Zarządu Powiatu Kłobuckiego Zdzisława Kall i Aneta Kiepura, przekazali, zakupiony ze środków Starostwa Powiatowego w Kłobucku, sprzęt strażacki, dla jednostek OSP z terenu Powiatu Kłobuckiego.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć resztę zdjęć z wydarzenia na portalu facebook.com