Herb

Protokół z Posiedzenia Jury Konkursu Plastycznego Szczebla Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach


Na podstawie regulaminu konkursu i po dokonaniu oceny przedstawionych prac Jury w składzie:

  1. Jerzy Szkatuła
  2. Marek Druał
  3. Janusz Babiński

wyłoniło wykonawców najlepszych prac według kolejności zajętych miejsc. Więcej informacji w załączonym dokumencie.