Herb

Pszczyna

Pszczyna

W dniu 24.03.2023r. w Starostwie Powiatowym w Pszczynie gościnnie za co serdecznie dziękujemy, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. młodzieży i sportu oraz współpracy międzynarodowej ZOW ZOSP RP woj. śląskiego na kadencję 2022-2026.

Komisja została powołana na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP woj. śląskiego nr 3/3/2022 z dnia 25 września 2022r. Jest organem doradczo – organizacyjnym – opiniującym zarządu.

Komisja wybrała Przewodniczącego, vice przewodniczącego oraz sekretarza i będzie pracować w składzie:

  • Przewodniczący – Stefan Kaptur
  • Vice Przewodniczący – Grzegorz Nogły
  • Sekretarz – Zbigniew Radecki
  • Członkowie – Andrzej Frejno, Wojciech Piechaczek, Leszek Pietrasz, Jerzy Szkatuła, Tomasz Włoczyk, Marek Zniszczoł

W trakcie posiedzenia przyjęto regulamin Komisji wraz z planem pracy.

Omówiono udział w I Kongresie Rozwojowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Sląskiego w Chorzowie 31.03.2023r, a także współpracę naszych zarządów oraz harmonogram imprez i spotkań na poziomie województwa i powiatów z przedstawicielami równorzędnymi z Republiki Czeskiej.

Została również udzielona odpowiedź zainteresowanej jednostce OSP na temat udziału drużyny dziecięcej MDP do lat 10 w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych według regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych MDP z 2010r.

Pszczyna