Herb

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego

Grupa V - VIII

„Strażacy Chronią Lasy – Lasy Chronią Klimat! Jestem Odpowiedzialny Z Natury, Czuję Klimat”

Grupa I - IV
Grupa I – IV
Grupa osoby dorosłe
Grupa osoby dorosłe
Grupa ponadpodstawowa
Grupa ponadpodstawowa
Grupa V - VIII
Grupa V – VIII
Grupa Przedszkole
Grupa Przedszkole

Protokół z posiedzenia Jury konkursu plastycznego szczebla wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach 10.02.2023r. można znaleźć w załączonym dokumencie