Herb

Szanowne Druhny i Druhowie


OSP Polska Cerekiew organizuje kolejne, III Zawody Halowe Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Zawody są z założenia imprezą cykliczną W związku ze zmianą terminu przesyłania zgłoszeń na XII Ogólnopolski Konkurs „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna proszę o rozpowszechnienie tej informacji.

Zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu, do którego mogą przystąpić drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z wymienionych w regulaminie kryteriów. W XII edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2020 roku.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa – z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”. Termin przesłania zgłoszeń – do 31.03.2021r.

informacja o konkursie, regulamin i formularz zgłoszenia dostępne na stronie Związku.