Herb

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka


28 maja 2024 roku, na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, współorganizowane z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa śląskiego.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przyjął st. bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko – Zastępca Komendanta Głównego PSP, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów. Po czym podniesiono flagę państwową, odegrano hymn państwowy i uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków.

Zaproszonych gości przywitał Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Wojciech Kruczek, następnie zwrócił się do zebranych strażaków – 💬„Drodzy strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych chciałbym podkreślić, że nasza siła płynie ze współpracy; jednoczymy się w służbie dla wspólnego dobra. Niech nasza służba będzie symbolem profesjonalizmu …”
Podziękował druhnom i druhom, którzy ramię w ramię ze strażakami PSP zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom naszego województwa. Za zaangażowanie, gotowość i poświęcenie swojego prywatnego czasu na rzecz drugiego człowieka. Kończąc swoje wystąpienie podziękował władzom administracji rządowej i samorządowej, współpracującym służbom mundurowym, kierownictwu Komendy Głównej PSP oraz swoim zastępcom i współpracownikom z Komendy Wojewódzkiej za wsparcie. Pogratulował odznaczonym i awansowanym.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa śląskiego Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji dh Henryk Kiepura, który podziękował Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za możliwość wspólnego zorganizowania dzisiejszej uroczystości, powiedział – „Dzisiejsza uroczystość w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach jest kolejnym przykładem jedności i współdziałania w ramach formacji Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.” Podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa.

W głównej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za szczególne zasługi w rozwoju ochrony przeciwpożarowej i pracy społecznej wręczono 2 Brązowe Krzyże Zasługi. Za wybitne osiągnięcia w działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej wręczono 2 Krzyże Św. Floriana. Ponadto wręczono medale za Długoletnią Służbę. Wśród odznaczonych był Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiusz Krzemiński. Aktów wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Śląski Pan Marek Wójcik w asyście Zastępcy Komendanta Głównego st. bryg. dr. inż. Grzegorza Szyszko oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Wojciecha Kruczka.

Kolejno wręczono 5 odznak „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz 7 odznak Św. Floriana, dla wyróżniających się funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wśród wyróżnionych był między innymi nadbryg. w st. spocz. Marek Rączka, odznaczony odznaką Św. Floriana. Odznaki, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wręczył Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko w asyście Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Wojciecha Kruczka.

W dalszej części dzisiejszej uroczystości wyróżniono członków Ochotniczych Straży Pożarnych odznaczeniami, nadanymi przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSRP RP. Wręczono 8 Złotych Znaków Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, 18 medali za Zasługi dla Pożarnictwa, 5 Medali Honorowych im. Bolesława Chomicza. Wśród odznaczonych znalazł się st. bryg. w st. spocz. Bogdan Jędrocha. Odznaczenia wręczył Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Śląskiego Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji dh Henryk Kiepura i Śląski Komendant Wojewódzki PSP, a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa śląskiego st. bryg. Wojciech Kruczek.

Uroczystość była także okazją do wyróżnienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach Odznaką Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża, nadaną przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa PCK. Odznakę wręczył Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Wojciechowi Kruczkowi, Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK Pan Bogdan Ogrocki.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń, 45 funkcjonariuszom wręczono akty nadania wyższych stopni służbowych. Ponadto za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych funkcjonariuszom PSP województwa śląskiego wręczone zostały 4 nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i 11 nagród pieniężnych Komendanta Głównego PSP.

Końcowym elementem uroczystości było wręczenie Dyplomu Komendanta Głównego PSP. Wyróżniony nim został asp. Damian Golański pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Funkcjonariusz dwukrotnie poza służbą, ratował życie i zdrowie ludzkie z narażeniem własnego. W dniu 12 kwietnia 2024 roku, ok. godz. 16.40 zauważył zadymienie wydobywające się z dwukondygnacyjnego budynku przy skrzyżowaniu ulic Brackiej i Bocheńskiego w Katowicach. Niezwłocznie przystąpił do działań, polegających na rozpoznaniu sytuacji, w wyniku którego ustalił, że wewnątrz obiektu znajdują się 2 osoby, których życie i zdrowie jest zagrożone. Wykorzystując umiejętności nabyte podczas dotychczasowej służby w PSP, a także doświadczenie ze swojej działalności w strukturach OSP, zachował spokój oraz ewakuował znajdujące się wewnątrz osoby.
Natomiast w dniu 18 maja 2024 roku w Katowicach przy ul. Oswobodzenia, jadąc motorem, zauważył pożar mieszkania na drugim piętrze. Natychmiast wezwał siły i środki jednostek straży pożarnej, a następnie, jako pierwszy wszedł do płonącego budynku z zamiarem ratowania poszkodowanych osób oraz ich mienia. Pożar szybko się rozprzestrzenił obejmując dwie klatki schodowe i część dachu, a tym samym uniemożliwił ewakuację mieszkańców. W związku z zaistniałą sytuacją ewakuacja trzech osób nastąpiła przez okno przy pomocy drabiny mechanicznej, która dojechała na miejsce zdarzenia. Jego odwaga, opanowanie i właściwa postawa społeczna są godne naśladowania i wyróżnienia.

Na zakończenie uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili: Pan Marek Wójcik Wojewoda Śląski, który podziękował za odwagę i poświęcenie w służbie. Pogratulował także odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym, a także życzył bezpiecznej służby i zrozumienia wśród najbliższych, bowiem jest ona wymagająca, ale niezbędna dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej i jej obywateli.

W imieniu zaproszonych parlamentarzystów głos zabrał Pan Krzysztof Gadowski – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków, który zaznaczył, że bycie strażakiem to odpowiedzialność i gotowość do niesienia pomocy, ale także szacunek, honor i duma. Zadeklarował, że Poselski Zespół Strażaków zawsze będzie wspierał działania straży pożarnej.

Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko w swoim okolicznościowym przemówieniu podkreślił znaczenie zarówno Państwowej, jak o Ochotniczych Straży Pożarnych dla bezpieczeństwa obecnie, jak i w najbliższej przyszłości, mówiąc między innymi – „…Drodzy strażacy, otrzymaliście odznaczenia i wyróżnienia, awanse na wyższe stopnie służbowe. Jest to podkreślenie wkładu oraz poniesionych trudów i wyrzeczeń. Bardzo się cieszę i przekazuję wam serdeczne gratulacje. Odwaga jest zauważona i doceniona (…) Chciałbym serdecznie podziękować rodzinom strażaków. Każdego dnia odczuwają oni uciążliwości, jakie za sobą niesie ta nasza służba. Dziękuję za zrozumienie i wyrozumiałość. Proszę przekazać im życzenia i gratulacje z okazji Dnia strażaka. (…) Dzień Strażaka to jest czas na podsumowania, ale również czas na to, żeby spojrzeć w przyszłość. Na pewno wyzwaniem dla Państwowej Straży Pożarnej będzie wprowadzenie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, gdzie istotną rolę we właściwym funkcjonowaniu całego systemu będą odgrywały państwowa, jak i ochotnicze straże pożarne. Jest to dla nas bardzo duże wyzwanie …”

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, między innymi:

 • Pan Marek Wójcik – Wojewoda Śląski;
 • Pan Krzysztof Gadowski – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków oraz posłowie na Sejm RP: Pani Mirosława Nykiel i Pani Ewa Malik;
 • st. bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko – Zastępca Komendanta Głównego PSP;
 • Pani Anna Wesołowska – Dyrektor Wykonawczy Zarządu Głównego OSP RP;
 • Pan Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice;
 • bryg. Jarosław Jankowski – Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz nadbryg. Piotr Filipek – Komendant Szkoły Aspirantów w Krakowie;
 • bryg. Marcin Głogowski pełniący obowiązki Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. bryg. Piotr Łukasik reprezentujący Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 • st. bryg. Damian Legierski, st. bryg. Arkadiusz Krzemiński i st. bryg. Roman Klecha – Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 • byli zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. w st. spocz. Janusz Skulich i st. bryg. w st. spocz. Arkadiusz Biskup oraz byli śląscy komendanci wojewódzcy PSP i zastępcy;
 • przedstawiciele służb mundurowych: gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, insp. dr Tomasz Michułka Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach i płk. Paweł Piątkowski – Dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej;
 • Pan Mateusz Pindel – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
 • Pan Adam Rogoza – przewodniczący Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”;
 • Pan Sylwester Kałuża – przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”;
 • Pan Roman Szłapa – prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów w Katowicach;
 • ks. bryg. Adam Glajcar – krajowy kapelan strażaków wyznania ewangelicko-augsburskiego;
 • dyrektorzy i prezesi instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną;
 • komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. śląskiego;
 • emerytowani funkcjoanriusze KW PSP w Katowicach.

Uroczystość uświetnili: Kompania Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach pod dowództwem st. kpt. Szymona Kwaśnicy, wraz z pocztem sztandarowym Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Pluton Honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum pod dowództwem dh. Stanisława Legierskiego, wraz z pocztem sztandarowym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa śląskiego oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod batutą asp. Kamila Markiela. Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Maciej Skulich.

zdjęcia: kpt. Mateusz Krzystański Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej