Herb

Wspomnienie Zmarłego Strażaka Republiki Czeskiej


Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w czwartek 7 września 2023 roku w wieku 66 lat zmarł zasłużony strażak inż. Jan Bochńak – przewodniczący Centralnej Komisji Kontroli i Przeglądu Republiki Czeskiej.

Inż. Jan Bochńak urodził się 30 września 1956r. Od 1972 roku był członkiem SDH Ostrava – Plesna. Od 2015 roku pełnił funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji Kontroli i Przeglądu Republiki Czeskiej.

Przez ostatnie 15 lat brał czynny udział w pokazach sikawek konnych na terenie Czech jak i Polski, angażował się we współpracę międzynarodową.

Był człowiekiem o wielkim sercu, swoje obowiązki zawsze wykonywał sumiennie, był wzorem do naśladowania do młodszego pokolenia.

Był nagradzany wielokrotnie za nieustanną pracę na rzecz ruchu pożarniczego i współpracy międzynarodowej za co został odznaczony Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”

Rodzinie i przyjaciołom składamy szczere kondolencje.

Cześć jego pamięci.