Herb

Wykaz OSP, które uzyskały wsparcie 1% pdof w 2021 r. (za rok podatkowy 2020)


Środki z 1 procent do wykorzystania do 30.09.2022 roku