Herb

Wykaz OSP, które uzyskały wsparcie 1% pdof w 2022 r. (za rok podatkowy 2021)


Środki z 1 procent do wykorzystania do 30.09.2023 roku