Herb

Zebranie sprawozdawcze w miejscowości Zlatniky, powiat Opawa Republika Czeska


W ramach współpracy międzynarodowej na zaproszenie KSH MSK w dniu 12 kwietnia 2024 roku przedstawiciele komisji współpracy międzynarodowej ZOSP RP woj. śląskiego wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym w miejscowości Zlatniky, powiat Opawa Republika Czeska .

Podczas zebrania podsumowano 2023 rok przez wszystkie komisje i przyjęto do realizacji plan pracy na 2024. Jednym z punktów było omówienie współpracy międzynarodowej z ochotnikami Polski oraz Słowacji na poziomie jednostek, zarządów powiatowych i wojewódzkich, które zostały ocenione bardzo pozytywnie.

Na zakończenie miłym wydarzeniem była dekoracja sztandaru Zarządu „Honorową Szarfą” Hejtmana Morawsko-śląskiego Kraju. Druh Wiceprezes Stefan Kaptur w imieniu naszego zarządu podziękował za współpracę i zaproszenie naszej delegacji na zebranie w osobach: dh Zbigniew Radecki i Jerzy Szkatuła, a także za udział w wydarzeniach przedstawicieli naszych zarządów realizowanych w trakcie roku.