Herb

Zgromadzenie Przedstawicieli KSH MSK Ostrava – Petrkovice


W dniu 21.04.2023 r. odbyło się zgromadzenie przedstawicieli KSH MSK Ostrava – Petrkovice na które została zaproszona nasza delegacja ZOWZOSP RP województwa śląskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele komisji do spraw współpracy międzynarodowej druh wice prezes Stefan Kaptur, członek prezydium Zbigniew Radecki, wice prezes honorowy zarządu Jerzy Szkatuła oraz wiceprezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Raciborzu Leszek Pietrasz. W trakcie posiedzenia podsumowano działalność KSH MSK za 2022 rok, przyjęto plan pracy na 2023 rok i współpracy międzynarodowej nie tylko z naszym zarządem ale również z przedstawicielami strażaków ochotników ze Słowacji w którym to spotkaniu brali udział. W imieniu naszej delegacji głos zabrał druh Stefan Kaptur który podziękował za zaproszenie, dotychczasową współpracę naszych zarządów i życzył wytrwałości w realizacji planu pracy na ten rok jak również owocnej współpracy międzynarodowej pomiędzy naszymi zarządami.