Herb

Zmarł druh Ryszard Wudarczyk


Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Śp. Druha Ryszarda Wudarczyka.

Wieloletniego Przewodniczącego Głównej komisji Rewizyjnej ZOSP RP. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego w imieniu władz Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego składa Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa śląskiego Zbigniew Meres.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 lipca o godz. 11:00 w Kościele Św. Marcina w Kłobucku.